Đừng nên sử dụng dịch vụ đánh giá tác động môi trường khi chưa đọc bài viết này?

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM, là việc phân tích, dự báo các tác động của các dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Mục đích của việc lập đánh giá tác động môi trường là giúp các cơ quan chức năng kiểm soát được tình hình hoạt động của doanh nghiệp đối với môi trường. Từ đó có thể đưa ra những biện pháp kịp thời nếu công ty thải ra chất thải có tương tác xấu đến môi trường, song song tạo sự ràng buộc của tổ chức với môi trường xung quanh.

Tại sao phải thực hiện ĐTM? Đó là thực hiện yêu cầu của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam. Là một nội dung của dự án tiền khả thi của dự án phát triển. Thiếu ĐTM, dự án sẽ không được phê duyệt.

Vai trò, ý nghĩa trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. Vai trò lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Đánh giá tác động của môi trường là gì?
Đánh giá tác động của môi trường là gì?

Thứ nhất, là công cụ quản lý môi trường có tính chất phòng ngừa.

Thứ hai, giúp chọn phương án tốt để khi thực hiện dự án phát triển ít gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Thứ ba, giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng của việc đưa ra quyết định.

Thứ tư, là cơ sở để đối chiếu khi có thanh tra môi trường.

Thứ năm, góp phần cho phát triển bền vững.

Ý nghĩa khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Thứ nhất, khuyến khích quy hoạch tốt nhất.

Thứ hai, tiết kiệm thời gian và tiền trong phát triển lâu dài.

Thứ ba, giúp Nhà nước, các cơ sở và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ hơn trong báo cáo tác động môi trường.

Đánh giá tác động của môi trường là gì?
Đánh giá tác động của môi trường là gì?

Cơ sở pháp lý áp dụng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Thứ nhất, Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015.

Thứ hai, Nghị định 18/2015/NĐ_CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.

Thứ ba, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 29/05/2015, của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường.

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐCP, quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tại phụ lục II này bao gồm hết tất thảy các dự án về xây dựng, nhóm các dự án sản xuất, vật liệu xây dựng, dự án về giao thông, dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ, khai thác rừng, trồng trọt, dự án về thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản, dự án về dầu khí.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Quy định tại điều 15 NĐ 18/2015/NĐCP cần lập lại ĐTM trong các trường hợp:

Thứ nhất, không triển khai dự án trong 24 tháng từ thời điểm quyết định phê duyệt ĐTM.

Thứ hai, thay đổi địa điểm thực hiện dự án.

Thứ ba, bổ sung hạng mục đầu tư có quy mô, công suất hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng.

Thứ tư, theo đề nghị của chủ dự án.

Đánh giá tác động của môi trường là gì?
Đánh giá tác động của môi trường là gì?

Cơ quan thẩm duyệt, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo khoản 1 điều 14 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định, thẩm quyền tổ chức thẩm duyệt đánh giá tác động môi trường quy định như sau:

Thứ nhất, Bộ tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án quy định tại phụ lục III nghị định này. Thường là dự án có quy mô lớn.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT.

Bạn sẽ yêu quý về dịch vụ và sản phẩm từ Điền Long Vương, với sự uy tín về phong cách phục vụ nhanh chóng bởi niềm đam mê và nhiệt huyết mà chúng tôi dành trọn trong từng sản phẩm. Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm và hài lòng về chất lượng dịch vụ, vì chúng tôi đã công tác trong lĩnh vực này hơn mười năm qua. Hãy GỌI NGAY 0944. 237.939 để được trải nghiệm dịch vụ từ Điền Long Vương

Nguyễn Thị Oanh

 

Công Ty cổ phần Điền Long Vương

Hotline: 0944.137.939

Email:info@dienlongvuong.com

Mst:3702994735

Web:dienlongvuong.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0944137939